2024-02-26
Översvämning vid Frösjöstrand intill Frösjön i Gnesta tätort

Högt vattenstånd i Gnesta tätort

Det är höga vattennivåer i våra vattendrag och sjöar. Kommunens avloppspumpstation vid Frösjöstrand riskerades i fredags att översvämmas och skadas. En vattenbarriär skyddar nu stationen.

Informationen uppdaterad 26 februari klockan 15.20

Vattennivåerna är fortfarande höga, men skyddet vi byggde runt pumpstationen under fredagen fungerar bra och håller vattnet borta. Nu avvaktar vi med insatser och väntar in att vattnet ska sjunka.

Nyhet publicerad 23 februari klockan 13.25

Vi arbetar nu med att säkra vår avloppspumpstation för att hindra att regn- och smältvatten tränger in i pumpstationen som då kan bli överbelastad. Detta gör vi genom att bygga en barriär som hindrar att vatten rinner in till pumpstationen.

Om detta inte räcker som åtgärd kan det leda till okontrollerade utsläpp av orenat avloppsvatten.

Just nu är gångvägar och markområden översvämmade i området och om vattennivåerna fortsätter att öka kan även källare i fastigheter i området riskera att få in vatten.

Om läget förändras uppdaterar vi informationen här på webbplatsen.

Dricksvattnet påverkas inte i Gnesta tätort

Vi har en pågående vattenläcka i Stjärnhov, men den påverkar inte dricksvattnet i Gnesta tätort. Dricksvattnet kan användas som vanligt.

SMHI varnar för höga flöden

SMHI har just nu en gul aktuell varning för höga flöden i Trosaån, vilket berör Sigtunaån i Gnesta. Den kan under helgen stiga till orange.

Det finns även aktuella gula varningar för höga flöden i både Björnlunda och Stjärnhov.

Läs mer på SMHIs webbplats. Länk till annan webbplats.