2023-06-20
Kommunstyrelsens ordförande Linda Lundin och lokalpolisområdeschef Johan Levin skakar hand utanför Nyköpings polishus.

Kommunstyrelsens ordförande Linda Lundin (S) och lokalpolisområdeschef Johan Levin vid Nyköpings polishus.

Kommun och polis i brottsförebyggande samarbete

En överenskommelse mellan lokalpolisområde Nyköping/Gnesta och Gnesta kommun har undertecknats för att stärka samarbetet i brottförebyggande arbete.

Lokalpolisområde Nyköping/Gnesta och Gnesta kommun har tecknat en samverkansöverenskommelse för att minska brottsligheten och göra samhället tryggare. Med tydliga mål för minskande brottslighet kommer fokus att vara på att angripa orsakerna till brott och att skapa förutsättningar för att förebygga brottslighet, vilket parterna i och med överenskommelsen förväntar sig göra en verklig skillnad.

– Vi har en välfungerade samverkan med polisen idag och den nu påskrivna överenskommelsen är ett led i att säkra det framgent. Det är viktigt att vi arbetar tillsammans i det brottsförebyggande arbetet för att nå upp till vår gemensamma vision, att Gnesta ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i, för kommuninvånarnas bästa, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Lundin (S).

Samarbetsöverenskommelsen baseras på riktlinjer från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och det lokala brottsförebyggande rådet ansvarar för att planera och samordna insatserna i kommunområdet enligt överenskommelsen. Rådet följer utvecklingen av trygghetsarbete på lång sikt och ser till att det finns kunskap och information som kan användas av alla som är involverade. I det stöds också samarbete och kunskapsutbyte mellan kommunen och andra aktörer utöver polisen som kan hjälpa till att förbättra tryggheten.

– Vi ska med gemensamma krafter och tydligt fokus arbeta för att angripa orsakerna till brott, för att förebygga brottslighet och öka tryggheten för alla invånare i kommunen. Jag är mycket nöjd med samverkansöverenskommelsen, säger lokalpolisområdeschef Johan Levin.

Överenskommelsen sträcker sig fram till i maj 2027 med årlig aktualitetsprövning och revidering för att stärka samarbetet mellan kommunen och polisen i arbetet för att förebygga brott och skapa en tryggare miljö för invånarna i Gnesta.