2023-12-04
Annika Höglund och Sofia Andersson

Annika Höglund och Sofia Andersson

Två nya chefer till viktiga stödenheter

Inom kort börjar två nya chefer på kommunstyrelseförvaltningen. Annika Höglund är kommunens nya kanslichef och Sofia Andersson är kommunens nya HR-chef.

Efter en tids rekrytering är det nu klart med rekrytering av chefer till två verksamhetsstödjande enheter inom kommunstyrelseförvaltningen. Kommunens nuvarande kanslichef Jesper Dahl, går vidare till uppdraget som samhällsbyggnadschef och efterträds av Annika Höglund.
Efter 2,5 år avslutar Cecilia Henningsson sitt uppdrag som tf HR-chef i kommunen och efterträds av Sofia Andersson.

Det känns väldigt bra att välkomna två mycket kompetenta personer till kommunen och till kommunledningsgruppen. Jag är övertygad om att de kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av Gnesta kommun. Med Annika och Sofia blir också ledningsgruppen alltmer komplett och jag ser fram mot det kommande samarbetet, säger kommunchef Anders Axelsson.

Annika Höglund - ny kanslichef

Den 11 december börjar Annika Höglund som kanslichef i kommunen. Hon kommer närmast från Socialstyrelsens rättsavdelning där hon arbetat som jurist. Annika har en lång erfarenhet från framför allt på nationell nivå och har arbetat som jurist/handläggare/projektledare inom Regeringskansliet (socialdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet) och statliga myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Inspektionen För Arbetslöshetsförsäkringen.

Jag ser fram emot att få leda arbetet med att fortsätta upprätthålla det goda arbete som enheten gör idag men också att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten ytterligare, säger Annika Höglund.

Sofia Andersson – ny HR-chef

Den 5 februari 2024 börjar Sofia Andersson som HR-chef i kommunen. Sofia arbetar sedan 2015 som HR-chef på Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm. Innan dess har hon arbetat med olika HR-relaterade uppgifter som bland annat HR-specialist, konsult och projektledare.

Jag har personligen fått en genuin känsla av engagemang i de möten jag haft med kommunens representanter, vilket ger en fin grund för att kunna skapa relevant och värdeskapande HR-stöd till kommunens chefer. För att nå målen, upplevas som attraktiva som arbetsgivare, samt stödja det strategiska arbetet för att nå vårt framtida kompetensförsörjningsbehov, säger Sofia Andersson.