2024-02-01
Kartbild över nödkärlens placeringar

Klicka för större bild

Utebliven sophämtning vintern, 2024

Väder och vind och dåligt väglag orsakar problem med framkomligheten för våra sopchaufförer. Det innebär att en del kunder i kommunen tyvärr inte kommer att få tömt vissa av sina tömningsdagar.

För de som är drabbade av utebliven sophämtning finns det utställda nödkärl att lämna sitt hushållsavfall på.

Vart nödkärlen finns utplacerade hittar du här.