Karta över nödkärlsplaceringar

Klicka för större bild

Nödkärl vid utebliven sophämtning

Kommunen ställer ut nödkärl när vi ser att en större mängd hushåll har blivit drabbade av utebliven sophämtning.

Väder, vind, dåligt väglag, vägarbeten och andra hinder kan orsaka problem med framkomligheten för våra sopchaufförer och orsaka att hushållssopor inte blir tömda.

Vinterväglag gör att det ibland är svårt att tömma dina sopkärl, eller till och med kan vara omöjligt då sopbilen inte alltid kommer fram på grund av halka och snö. Halka gör att den stora och tunga sopbilen inte får väggrepp och det blir en säkerhetsrisk att köra. Våra sopbilar är mycket längre, bredare och tyngre än en vanlig personbil. Det är alltid chauffören som avgör om det är säkert att köra på en väg som är alltför hal eller är dåligt snöröjd.

Ibland kan ett vägarbete hindra trafik från att komma fram i ett specifikt området. En vägskada eller översvämmningar är andra exempel på orsaker till att våra sopchaufförer ej kan komma åt att tömma fastighetsägares hushållssopor. När kommunen får uppgift om att ett flertal fastighetsägare är drabbade av utebliven sophämtning ställer vi ut nödkärl i utsedda områden i kommunen där de boende kan lämna sitt hushållsavfall.

Vad behöver jag som fastighetsägare göra vid vinterväglag?

Det är du som fastighetsägare som ska se till att det är framkomligt mellan den plats som sopbilen normalt stannar på och dina sopkärl. Det är viktigt att se till att det är snö- och halkfritt runt dina sopkärl och att kärlet inte är fastfruset. Ett sopkärl som sitter fast eller har massor av snö på sig är svårt att lyfta fram.

Vad behöver jag som enskild väghållare göra vid vinterväglag?

Där kommunen inte snöröjer enskilda vägar är det du som vägägare som ansvarar för att vägen är snöröjd och halkbekämpad både för sopbilar och räddningsfordon. Det är viktigt att vägen inte bara är plogad utan också saltad eller sandad för att våra tunga fordon ska få fäste.

Vad gör jag om jag inte har fått mitt kärl tömt?

I vissa områden där vi vet att det kan vara besvärligt att köra vid halt vinterväglag finns det utplacerade nödkärl under vintersäsongen. Kan sopbilen inte komma fram till ditt ordinarie kärl har du möjlighet att lägga ditt mat- och restavfall i nödkärlen. Så fort väglaget tillåter eller hindret är åtgärdat kommer vi att hämta vid din fastighet som vanligt igen. Under resterande del av året ställs nödkärlen ut om ett hinder skulle uppstå så att ett flertal fastigheter blir drabbade av utebliven sophämtning.

Nödkärl

Om du ej har fått tömt kan lämna dina sopor i tillfälliga nödkärl som finns placerade på följande platser under vintersäsongen. Övrig tid på året ställs nödkärlen ut vid behov och på enskilda platser och den information läggs ut under kommunens servicemeddelanden när det är aktuellt:

  1. Öllösa-korset
  2. Östra infarten Pungsundsvägen
  3. Västra infarten Tibblevägen
  4. Avla Brandstation
  5. Östra infarten Tibblevägen
  6. I anslutning till Stjärnhovs säteri. Infart från Jälundsvägen
  7. Solbacka Stjärnhov, på väg 859 vid infarten till Högtorp
  8. Y-korset Kleva/Näs, ca 100 m in på Klevavägen
  9. Hammersta, infarten från väg 873
  10. Vackerby industriväg 11C, Bredvid Återvinningscentralen

Du ser på kartan högst upp vart de olika platserna ligger.