2024-03-18
Fordon som sopar gator i Gnesta

Vi sopar in våren

Nu börjar vi sandsopning i Stjärnhov och Björnlunda. Gatuenheten har påbörjat arbetet med att sopa gator, gång- och cykelvägar samt trottoarer. Hela sopningsrundan beräknas ta 8-9 veckor.

Uppdaterat 2024-03-26:
Nu börjar vi även sandsopning i områdena Stjärnhov och Björnlunda.


Ett säkert vårtecken är när gatuenheten börjar köra med sina sopmaskiner. De börjar först med grovsopning på de större huvudstråken i centrala Gnesta och jobbar sig utåt mot de övriga centralorterna. De beräknar att vara klara med sopningen i alla våra tätorter cirka 8-9 veckor efter start.

När de sopar kommer det att damma, detta trots att de samtidigt sprutar vatten. Hur mycket det dammar beror också en del på vädret. Regnar det, dammar det mindre. För att vi ska få det vårfint så snart som möjligt ber vi om överseende med att det kan damma under sopningsperioden.

Vänligen respektera eventuella tillfälliga avspärrningar och parkeringsförbud och parkera på era egna infarter.