2008-07-18

Ängsmarkerna vid Likstammen

Finns det något mer svenskt än en sommarhage? Trots lockelser vid Medelhavets semesterparadis finns det nog inte mycket som slår en varm svensk klarvattensjö omgiven av lummiga betesmarker.

Vill ni få en försmak av paradiset föreslår jag att ni i juli gör en dagstur till sjön Likstammen där ni varvar bad med promenader i ängsmarkerna.

Likstammen, ett skyddat område

I Gnesta kommuns Översiktsplan, där anvisningar ges om kommunens markanvändning, är sjön Likstammen och dess omgivningar utpekade som opåverkat område. Termen innebär inte att området är orört av mänskliga aktiviteter utan att man vill undanta detta område för våldsammare exploatering.

Översiktsplanen anger att detta område skall ge kommande generationer tillgång till orörd natur och förhindra ingrepp som påtagligt kan påverka områdets karaktär. Detta ställningstagande av Gnestas kommunpolitiker är långsiktigt mycket klokt. När tystnaden blivit en bristvara och klimatförändringar kan leda till ett för varmt Europa kommer de kommuner som kan erbjuda naturkvalitet inklusive rogivande tystnad att vara vinnare i en tid då turism och besöksnäringen blir allt mer betydelsefull.

Sjöns form ger dess namn

Områdets verkliga pärla är sjön Likstammen. Namnet är lite suspekt men kommer av sjöns form, den består av tre lika stora vikar eller stammar. Vattnet är bland de renaste i södra Sverige och sjön har ett siktdjup på omkring 7 meter.

För att nå Likstammen åker man vägen som går mellan Ärendahls bruk och Töle kvarn (väg 834) en svartvit sevärdhetsskylt anger Grindviks kvarn. Följ denna väg. Efter några kilometer skymtar Likstammen på höger sida. Här finns alldeles utmärkta badmöjligheter, både klippor och sandstrand. Ni får dock vara beredd på att de mest lättillgängliga platserna fort blir upptagna. Men man kan leta sig ned till sjön på flera ställen och när ni väl hittat er klippa kan jag garantera att promenaden varit mödan värd.

Ängsmarkerna vid Grindviks kvarn

Vill ni besöka ängsmarkerna fortsätter ni vidare i riktning mot Grindviks kvarn. Vägen slingrar genom ett vackert hagmarkslandskap. Där vägen passerar nära Likstammen kan det vara lämpligt med ett stopp. Det finns goda parkeringsmöjligheter och en bra badstrand.

Här mellan torpet Bromsens och den lilla Älgsjön breder en hassellund ut sig på båda sidor om vägen På marken hittar man flera ovanliga växtarter. Under hasselbuskarna, i mattan av harsyra, växer underviolen med stora hjärtformade blad, lungörten med sina sträva blad och blålila klockformade blommor samt den mycket giftiga trolldruvan med trekantigt horisontellt ställda blad.

I lunden står en gammal sälg som är döende på grund av att den inte längre får tillräckligt med ljus. Detta visar att lunden tidigare varit mer öppen. Den kanske betades eller användes som slåttermark.

Vägen rundar nu Älgsjön. Kanske kan ni se sångsvan eller tranor vid den igenvuxna sjön. I luften ovanför sjön brukar man kunna se lärkfalkar jaga sländor i skymningen.

I Sörmland gör vi täpper

Strax innan vägs ände vid gården Finnviken ligger Grindviks kvarn. Åk inte fram till kvarnen utan parkera strax innan på den iordningställda parkeringsplatsen på vänster sida om vägen. Ni vet att ni är framme när ni ser en traditionellt täppt gärdsgård på höger sida. I Sörmland bygger vi inte gärdsgårdar utan vi täpper. Det är ett gammalt ord för att uppföra en traditionell gärdsgård med störar och gärsel (de liggande slanorna), allt hopbundet med värmda granvidjor.

Slåttermark med rik flora

På andra sidan gärdsgården ligger en liten slåttermark med rik flora. Här fagar (räfsar och plockar bort nedfallna grenar) Gnesta-Daga naturskyddsförening om vårarna och slår med lie om somrarna.

Efterbete med häst kompletterar skötseln och syftet är att återfå ängsfloran som den en gång var. Efter naturskyddsföreningens insatser, som pågått sedan mitten av 1990-talet, har växtligheten utvecklats från ordinär gräsmarksflora till att hysa flera slåttergynnade arter. Gullviva, gökärt och smultron har ökat markant och jungfrulin, småborre och darrgräs har vandrat in på ängen.

Grindviks kvarn.

Grindviks kvarn.

Grindviks vattenkvarn

Fortsätt vägen fram, till fots, och bakom vägkröken ligger Grindviks vattenkvarn. Kvarnen är en timrad tvåvåningsbyggnad med ett överfallshjul som drivit två stenpar. Driften upphörde 1967 men byggnaden tas väl omhand av Frustuna hembygdsförening som förvaltar kvarnen. En restaurering genomfördes 1980.

Kraften till kvarnen kommer via en 150 meter lång kanal från Sticksjön. Ta gärna en promenad upp längs vattengången och skänk en tanke till dem som 1873 slet med att gräva och spränga kanalen.

Betad skog vid Sticksjön

Uppe vid Sticksjön kan man vandra längs stranden och ni bör här särskilt titta på skogen. Marken tillhör gården Finnviken. Där har man alltid haft djuren på skogen. Idag är det en ovanlighet men fram till förra århundradet var detta det vanligaste sättet att låta djuren beta. Vill ni uppleva hur det är att vandra i en betad skog ska ni ta en promenad i skogarna runt Finnvik, till exempel vid Sticksjön. Här kan man finna växter såsom slåtterfibbla, ängsvädd, prästkrage och darrgräs.

Vid Sticksjöns södra spets låg på 1600-talet Lundholms bruk. Fortfarande kan man se spår efter byggnader och andra lämningar som slaggvarp och en ruin efter en masugn vid bruket. Informationstavla finns som berättar brukets historia.

Jag önskar er en trevlig dag med många upplevelser vid Likstammen under juli månad. Vill ni veta mer om naturen runt Likstammen så rekommenderar jag boken Vägen till naturen i Gnesta kommun. Boken kan köpas på kommunens medborgarkontor vid Strömmentorget.

Bertil Karlsson,
Miljöstrateg