2022-09-16
Större dagsvärmare som suger nektar från en buddleja

Ännu flyger sommarens Kolibrier

Med en vingbredd på fem centimeter 80 vingslag i sekunden är det lätt att tro att den större dagsvärmaren är en kolibri.

-Nej inte kolibrier, för att få se sådana får man förflytta sig över Atlanten. Men vi har andra svirrande trädgårdsbesökare som ibland tas för förrymda kolibrifåglar.

Den vi har nu, trots kyliga nätter, är den Större dagsvärmaren. Det är en sydlig art som inte kan övervintra i Sverige men som vissa år kommer upp till oss. De kan föröka sig och nu flyger en andra generation, med usla framtidsutsikter, om den nu inte flyger söderut igen. Större dagsvärmare är en flyttfjäril som har setts flyga till varmare trakter under hösten.

Radioprogrammet Naturmorgon uppmärksammade de många dagsvärmarna som rapporterats i år. I det intressanta inslaget, som kan höras på SR-play, berättades det om den på många sätt märkliga Större dagsvärmaren. Förutom sitt migrerande leverne är det en nattfjäril som flyger på dagen. Vingbredden är fem centimeter men det är det svårt att få en uppfattning om då den slår med 80 vingslag i sekunden! Den har en sugsnabel som är nästan lika lång som kroppen. Med denna snabel suger den nektar i en rasande fart, 50 blommor i minuten lär den besöka och precis som en kolibri hovrar den i luften under sitt näringssök.

Jag har ett par ”fjärilsbuskar” (Buddlejor) i min trädgård så efter programmet kollade jag, och ja minsann så hade även jag en Större dagsvärmare i min trädgård. Enligt litteraturen ska dagsvärmarna ha gott minne och återkomma till samma blombestånd flera dagar i följd. Tyvärr stod det inget om hur man kan veta att det är samma svärmare som återkommer, men arten är grundligt utforskad, så vi får lita på uppgiften. I min trädgård verkar det i alla fall stämma och dagsvärmare har återkommit flera eftermiddagar i följd. Givetvis skulle dagsvärmaren fotograferas men det blev en tålamodskrävande uppgift. Den stannade endast några sekunder vid varje blomma så innan jag hade lokaliserat den och ställt in skärpan var den i en annan blomklase. Det blev många oskarpa exponeringar innan den till slut fastnade. Vingarna blev dock suddiga vilket inte är så konstigt när det handlar om 80 vingslag i sekunden.

Passa på nu i september att titta lite extra noga på senblommande växter. Kanske svirrar där en kolibri-lik Större dagsvärmare. Den är inte så kinkig när det gäller väder som dagfjärilarna så även mulna, lite regntunga dagar kan det vara lönt att spana.

Lycka till och fånga eftersommaren
Bertil Karlsson
Miljöstrateg