2008-05-09

En väl bevarad hemlighet i Stjärnhov

Stjärnhov, Gnesta kommuns utpost i väster gömmer på många vackra platser som är värda att upptäcka. Som alla kommunens tätorter ligger Stjärnhov sjönära. Alldeles i anslutning till bebyggelsen finns sjön Naten. Sjön är en av kommunens renaste varför badmöjligheter finns mitt inne i samhället.

Nässelstakvarn i Stjärnhov.

Natens huvudtillflöde är Nässelstaån som förbinder Naten med den uppströms liggande Kyrksjön. Längs Nässelstaån går en undangömd stig som är en av de vackraste tätortsnära promenader man kan tänka sig. Jag tänkte att vi i maj skall vandra denna stig.

Kvarnbyggnad

Utgå från Stjärnhovs centrum. Från riksväg 57 går en mindre gata mot söder skyltad Käxlevägen /Nässelstavägen. Gå längs den vägen och vik in på Nässelstavägen. Ni kommer nu att passera under väg 57 och ha Nässelstaån på vänster sida. Vägen leder fram till Nässelsta kvarn. I området finns förutom en kvarnbyggnad en fördämning, en kvarndamm och en fors. Hela området är mycket idylliskt.

Under järnvägen går stigen på en pontonbro.

Spännande naturupplevelser

Förutom att det är en kulturhistorisk intressant miljö finns här flera för Gnesta kommun ovanliga naturföreteelser. Kommer man på vintern kan man titta på strömstarar. Så många som fyra stycken brukar kunna finnas under vintrarna. Det är alltid lika fascinerande att se de svartvita fåglarna fiska efter mat i det iskalla vattnet. Trots att man själv har svårt att hålla värmen i sina tjocka vinterkläder dyker de oförskräckt i strömvirvlarna och det är inte ovanligt att de sjunger en stump när de vilar efter vinterbadet.

Längre fram på våren kan man spana efter en långt mer sällsynt fågel. Just vid Nässelsta kvarn är det enda platsen i kommunen där man vet att Forsärlan har häckat. Forsärlan liknar mycket sin släkting Sädesärlan men har längre stjärt (ja faktiskt) och är varmt gul på undersidan. Livsmiljön för forsärlan är den brusande forsen där den trippar runt på stenarna och plockar insekter. Ge inte tappt om ni inte ser den direkt. Oftast finns den vid vattnet men den kan mycket väl också sitta dold i en av buskarna i vattenbrynet. Ge forsärlan lite tid så brukar den komma fram.

Den mäktiga Badelundaåsen

Vandringen går vidare över fördämningen och längs kvarndammen. På vänster sida ligger Stjärnhovs vattenverk som pumpar upp grundvatten ur den mäktiga Badelundaåsen. Under den vidare vandringen kommer vi att ha Nässelstaån på höger sida och åsen på den vänstra. Badelundaåsen är en av de längsta åsarna i Sverige. Den går från Siljan i Dalarna hela vägen ned till Nyköping. Namnet kan härledas tillbaka till år 1343 där namnet Badlunge omnämns. Det anses bestå av fornsvenskans badh som betyder förhöjning samt ordet lung som står för grusås. Grusåsens mäktighet kan anas i den grustäkt som finns alldeles bakom vattenverket.

Skön naturskog

Vid grustäkten tar den farbara vägen slut och en gångstig leder in i skogen. Nässelstaån flyter här lugnt och stränderna är bitvis stenskodda. Skogen har naturskogskaraktär med grova träd och en del torrakor. En viss avverkning kommer att ske här under 2008. Det är banverket som skall trädsäkra järnvägen som går på andra sidan Nässelstaån. De träd som är så långa att de kan falla över spåret skall tas bort. Det är så få träd så det kommer inte att betyda så mycket för naturskogskänslan, det viktiga är att vi i Gnesta kommun bevakar så att gångstigen rensas.

Efter en några hundra meter kommer vi till en plats där Järnvägen leds över Nässelstaån på en bro. Här har man anlagt en gångbro så att stigen går under järnvägen parallellt med vattnet. På andra sidan järnvägsundergången kan man börja skymta Kyrksjöns blå vatten.

Utmärkta badklippor

Här har man ett val. Endera tar man till höger och letar sig tillbaka till Stjärnhov längs en stig på norra sidan om järnvägen. Jag rekommenderar dock att man dröjer en stund och utforskar platsen man kommit till.

Är det sommar och varmt så finns det några utmärkta badklippor på Kyrksjöns norra strand. Vill man bara sitta och filosofera över den vackra Sörmländska naturen kan klipporna tjäna även detta syfte. Utsikten är anslående, vid sjön ligger Solbacka sport och konferens, Fastmyra Herrgård och Jättna gård och spanar man riktigt noga bör man också kunna upptäcka ett fiskgjusebo.

Bergsbrant md spännande biologi

Är man lite mer äventyrlig kan man istället för strandkontemplation klättra runt i berget norr om sjön. Området är av Skogsstyrelsen klassat som biotopskyddsområde med underrubrik Bergsbrant. Bergsbranter är ofta biologiskt intressanta, särskilt om de ligger oländigt till – som i detta fall. Skogen har fått utvecklas fritt vilket har resulterat i en mycket gammal skog. I detta område kan man se hur furorna utvecklat kraftiga sidogrenar och att barken hänger ihop i decimeterstora sjok med slät yta – så kallad pansarbark. Ett sådant kraftigt barktäcke skyddar träden vid skogsbrand och borgar för att området kan bli än intressantare om några hundra år.

Men vänta inte så länge utan ge er ut längs Natån redan i vår!

Bertil Karlsson
Miljöstrateg