Gnestas undre värld

Grottor är spännande och december då mycket av naturen går på sparlåga är en alldeles utmärkt månad att besöka grottor och hålrum i bergen.

Grottor finns av två huvudtyper karstgrottor och urbergsgrottor. De grottor som man vanligen tänker på är långa vindlande passager med droppstenar och stora salar. Denna typ av grottor som heter karstgrottor finner man så gott som uteslutande i kalksten. Det är vatten som har löst ut kalken och bildat hålrum. Sådana kalkstensgrottor finner man på Gotland, exempelvis grottorna i Lummelunda och i fjällkedjan där de flesta grottor av denna typ finns. I vår närhet känner jag bara till en sådan grottbildning. I kalkbrottet vid Kalkbro i Åkers bergslag finns en mindre grotta/hålrum av karsttyp.

Urbergsgrottor finns i Sörmland

I Sörmland är kalkstenen ovanlig och därför har vi i stort sett bara den andra typen av grottor, den som brukar kallas urbergsgrottor. Dessa grottor har bildats genom att berget spruckit och bildat klyftor eller genom att inlandsisen lämnat ett blockområde där större lösa block bildar hålrum.

Vad finns i Gnesta kommun?

I Gnesta kommun har vi inte gynnats med så många grottbildningar. Är man intresserad av en större grottodysse får man söka sig strax över gränsen till Strängnäs kommun. Förutom den mindre hålan vid Kalkbro finns Ulvagrottan vid Nedre Marviken och den spännande grottan vid Mörsjö ringmur. Mörtsjöberget där den är belägen ligger några kilometer sydväst om Åkers samhälle. Berget är högt, drygt 80 meter över havet och på toppen ligger en fornborg kallad Mörtsjö ringmur. I ett blockigt område nedanför borgen finns en bergspricka varifrån man kan klättra upp i ett hålrum. Detta är en fantastiskt spännande lekplats om man är i tioårsåldern. Ta med ficklampa eller hellre ett stearinljus för stämningen.

Den mest kända grottan

Men hur var det med Gnesta kommun? Den mest kända grottan i kommunen är Klubba kyrka vid Båven. Grottan består av bergsprickor som kan nås via flera olika ingångar. Den största ingången är ganska imponerande och skulle med lite fantasi kunna liknas vid en kyrkport. Hur långt man kan komma in i berget är osäkert men krypande, beväpnad med ficklampa och nyfikenhet bör man komma en bit.

Förutom grottan är platsen värd ett besök. Klubba kyrka ligger på halvön Klubben i Båven i en naturmässigt vild del av sjön. Från Klubben ses knappast någon bebyggelse. Fjärdar och skogklädda stränder breder ut sig åt alla håll så vildmarkskänslan är påtaglig.

För att komma till Klubben är det bekvämast att ta sig via vattnet. Kanotleden från Stjärnhov via Natån och ut i Båven går förbi Klubben. Leden är markerad på Gnesta kommuns fritidskarta. Vintertid är det givetvis skridskor som gäller. Båven är en populär sjö för långfärdsåkare och den markerade Klubbenhalvön är lätt att hitta om man gör en kortare avstickare från det stora skridskostråket mellan Penningbyviken och Hornafjärden.

Man kan också nå Klubba kyrka landvägen. Promenaden från den plats där man bör parkera bilen till Klubben är cirka två kilometer. När man söker på kartan skall man leta efter gården Ullaberg. Det finns tre alternativa vägar. Via Kleva om man kommer från Nyköping på väg 223 eller två alternativ från väg 57 där man kör via vägen som går mellan Älghammar och Stjärnhov. Sväng endera vid Norrby (vägskylt Älghammar) eller i Stjärnhov. Kör fram till avtagsvägen mot Ullaberg där en allé börjar. Parkera förnuftigt och gå genom allén fram till den lilla herrgården Ullaberg.

En allé med almsjuka almar.

Allé av almar

Allén består av almar som förefaller vara svårt angripna av almsjuka. Stanna gärna och titta på de hackspettar, trädkrypare och nötväckor som letar föda i den flagnande barken. Framme vid Ullaberg kommer ni in på en gårdsplan. Ta den lilla vägen som går direkt till höger. Här är man nära bebyggelse och man är i allemansrättens utmarker. Visa därför stor hänsyn till de boende. Vandra vidare på vägen, ni kommer att runda en vik och passera ett mindre grusstag. Där vägen tar slut i en vändplan fortsätter en mindre körväg som använts för timmertransporter.

Ni är nu på Klubbenhalvön och kan inte gå vilse. Följ körvägen som leder ut på östra sidan av halvön. Ni kommer att passera en torpruin där endast en skorstensstock och en järnkamin är kvar som minnesmärken i granskogen innan ni kommer ut på yttersta tippen av halvön.  Här stupar berget brant ned i Båven och ni kommer att i en spricka finna några hålor in i berget. Kyrkporten ligger längs denna spricka ned mot vattnet.

Lyssna på fåglarna

Om man inte är en mycket entusiastisk grottkrypare eller ett barn kommer själva grottbesöket att gå ganska fort. Platsen är dock mycket vacker och Klubbenhalvön erbjuder ett otal lämpliga kafferastplatser. Lyssna också efter skogsmesar som tofsmes, talltita och svartmes. De vanliga mesarterna som talgoxe och blåmes känner vi från fågelbordet men de mesar som föredrar storskog har man goda möjligheter att se under ett vinterbesök. Färgglada korsnäbbar som känns igen på sitt vittljudande kypp-läte är inte ovanliga på Klubbenhalvön. Korsnäbbarna ses enklast när de klänger runt i grantopparna.

Bertil Karlsson
Miljöstrateg