2016-06-23

The Seven summits – Gnestaversionen

Naturpromenader blir ofta mycket roligare om det finns ett mål. Det kanske är extra värdefullt om några i vandringssällskapet inte är 100 % motiverade att byta ut en badstrand med vidhängande glasskiosk mot en skogspromenad utan tydligt mål.

Denna gång har jag funderat på att beskriva några vandringsvänliga toppar i Gnesta kommun och göra en travestering på begreppet The Seven summits. De sju topparna, på engelska The Seven summits, kallas de högsta bergstopparna i de sju världsdelarna. Inom bergsbestigarsporten är det den största utmaningen man kan ge sig på, att klara alla de sju, och helst under ett år. Efter livliga dispyter består de sju topparna av åtta stycken.

Vi har sju värdsdelar om man räknar in Antarktis. Diskussionerna har gällt två områden. I Europa är det gränsen mot Asien som varit föremål utredning och om då Elbrus i Kaukasusbergen är europeiskt. Så har det bestämts vara och Mont Blanc i Alperna förpassades därmed till en plats i skuggan. Den andra stötestenen på listan handlar om Australien. På den australiensiska kontinenten finns Mount Kosciuszko , med, i dessa sammanhang ynkliga 2 228 meter över havet. Räknas dock hela Oceanien som en kontinent finns ett annat och i klättersammanhang betydligt tuffare berg, Puncak Jaya, ibland även kallad Carstensz pyramid. Detta berg ligger på Nya Guinea och är hela 4 884 meter över havet. Vi lämnar nu bergsbestigarnas hårklyveribestyr.

Personligen har jag nästan klarat två av de sju och fler lär det inte bli. Däremot tycker jag att vi kan göra en ny lokal lista på sju besöksvärda toppar i Gnesta kommun som inte kräver några klätterexpeditioner. Flera av dessa utkiksplatser har jag beskrivit tidigare i kommunens naturtips men här kommer de i ett sammanhag. För Galtsjöknös finns en länk till ett tidigare publicerat naturtips där besöksmålet presenteras närmare.

Bild på Grönviksberget

Här är Grönviksberget sett från Klämmingsbersbadet.

De sju topparna i Gnesta

1.  Grönviksberget vid Klämmingsberg

Klämmingsbergs badplats (med glasskiosk) har nog besökts av de flesta.  Om ni från stranden blickar ut över sjön se ni de höga bergsbranterna på Klämmingens östra strand. För att komma upp på detta berg, som är Grönviksberget, går ni från parkeringen vid badet förbi bommen och in i Stockholms län. Besöket i grannlänet blir dock kort. När ni passerat de hus som ligger längs vägen finns en mindre väg in till vänster, följ den tillbaka in i Gnesta kommun och vidare ut på berget.  Utsikten är slående. Nedanför breder den 12 kilometer långa Klämmingen ut sig. Siktlinjen längs sjön är imponerande då den sträcker sig hela vägen förbi Häradsholmarna, via öppningen i Klövebron och ända till Laxneviken.

2.  Högtidsberget

Också det ett berg vid Klämmingen. Utsikten skiljer sig dock väsentligt från Grönviksberget då ni här kan se de mäktiga förkastningsbranterna på östra sidan om Klämmingen i östlig riktning. I de andra riktningarna breder jordbruksbygden ut sig på ett typiskt sörmländskt sätt. Flera kyrktorn sticker upp och gör det lätt att orientera sig. Dillnäs och Gåsinge kyrkor ses utan problem. Möjligen också Björnlunda och Kattnäs kyrktorn. För att ta sig upp på Högtidsberget krävs lite orienteringsförmåga, men bara lite. Mellan Vängsö gård och Lebro slingrar sig en mindre väg. Tar ni vägen med utgångspunkt från Vängsö passerar ni husen vid Grindstugan. Efter ytterligare drygt 100 meter viker ni av till vänster och följer en rimligt upptrampad stig i kanten av en beteshage. Sista biten är brant, inte svår, men kräver normal rörlighet.

3.  Högtorn/Fräkensjöberget

Detta är ett berg som absolut måste vara med. Högtorn har under många år varit en välbesökt utsiktspunkt. Till Högtorn leder en väl markerad vandringsled. Leden startar vid Solbackagropen som är ett äldre grustag på östra sidan om Klämmingen. Det finns gott om parkeringsplatser och även en torrklosett med soptunnor. Vandringsleden startar genom Solbacka vret som har en mycket fin lundflora. Snart kommer leden in i storskogen, leden är tre km lång. Vid Stora Kvarnsjön finns flera fina badklippor. Toppen på berget är skogklädd så det krävs att ni klättrar upp i utsiktstornet för att få fri sikt åt alla håll. Utsikten är hänförande. Mest ser ni flera kvadratmil skog men här och där bryts horisonten. Höghusen i Södertälje syns tydligt i norr. I öster TV-länken i Vårdinge och med hjälp av en karta och gärna ett kompass kan andra byggnader letas upp. Från Fräkensjön och Lilla Kvarnsjön norr om Högtorn brukar sångsvan och tranor höras och spanar ni över skogen kan mycket väl en havsörn eller fiskgjuse dyka upp.

Bild på triangelpunkten

4. Galtsjöknös

Här har vi ett berg som måste vara med i dessa rekordsammanhang. Det är Gnesta kommuns högsta berg och intar en given plats i listan på The Seven summits.  Attraktionen ligger i att det är högst, 92,6 meter över havet, alltså viktiga 60 cm högre än Högtorn. Annars är det ett inte särskilt spännande skogbevuxet berg, helt utan utsikt. I området finns dock ganska bra svampmarker vilket i sig också kan motivera att besök.

Det finns ingen lätt väg till Galtsjöknös, den säkraste anmarschen gör ni från den lilla skogsgården Mårtenslund. Kör från Laxne vägen mot Guldsmedsmora. Efter cirka 4 kilometer passerar ni Mårtenslund. I en skarp högerkurva skymtas Galtsjön på vänster sida. Parkera förnuftigt och gå längs den smala 500 meter långa Galtsjön. Där sjön slutar fortsätter ni rakt fram i en tänkt förlängning av sjön ytterligare knappt 500 meter för att nå toppen. När ni hittar den i berget inhuggna triangelpunkten har ni kommit fram.

5.  Skansberget

Sverige har omkring 1000 registrerade fornborgar varav de flesta finns i Mälardalen. Sörmland kan ståta med merparten av dessa, cirka 300 stycken, och givetvis har vi i Gnesta kommun vår beskärda del av dessa. Fornborgarna hos oss är företrädesvis av flyktborgstyp. I tider av ofärd och risk för ond bråd död iordningställdes evakueringsborgar på otillgängliga och lättförsvarade platser. När främmande rövarflottor siktades tog man sitt pick och pack och drog sig undan till flyktborgen i väntan på att inkräktarna skulle dra vidare. Ett av dessa fornborgsberg är Skansberget i Björnlunda.

Skansberget är en utmärkt picknick-plats, särskilt på kvällen då det är medljus och detaljerna i landskapet ned mot Kyrksjön och Storsjön ses som bäst. För att komma till Skansberget kör ni till Björnlunda hembygdsgård. Från parkeringen följer ni motionsspåret till höger, bort från Björnlunda. När ni kommit fram så långt att motionsspåret vänder 180 grader ser ni åkermark på höger sida. Följ åkerkanten där en stig letar sig upp på Skansberget. Första delen av vandringen är lätt då den går på motionsspåret. När ni sedan viker av krävs en viss initiativförmåga. Det finns en stig så leta upp den.

6.  Näsberget

Här har vi ett berg med fin utsikt som är mycket lättillgängligt, Klarar man att gå genom kortbetad ängsmark i en svag stigning är det inga problem. Från Gnesta tar ni väg 57 mot Björnlunda. Sväng in vid infarten till Björnlunda trädgård, cirka 2 km öster om Björnlunda samhälle. Vid Näs by finns möjlighet till parkering men tänk på att jordbruksfordon ska kunna passera. Ifrån Näs by leder en mindre väg mot Näsberget. Denna väg får inte trafikeras. Området har stora biologiska kvalitéer och är avsatt som Narura 2000 område. Från hällmarken längst upp på kullen finns en fin utsikt över Storsjön med Gåsinge by i fonden. På hällarna växer stora mattor av de fyra fetknoppsväxterna liten, gul, kantig och vit fetknopp tillsammans med mandelblom och styvmorsviol. Gravfältet som täcker kullens sydvästra sluttning är från järnåldern.

7.  Storklövsberget

Här har vi ett fornborgsberg till. Invid sjön Misteln finns flera fornborgar men valet av berg har fallit på Storklövsberget. Där den biologiskt mycket värdefulla sjön trängs samman mellan Herrökna halvön och sjöns brantare östsida ligger det förmodat militärstrategiska Storklövsberget med resterna av en fornborg. Även här är utsikten storslagen och toppens sittvänliga hällmark skapar förutsättningar för en bekväm paus efter vandringen upp till toppen. Även om bergets utsikt är fantastisk så gäller för Storklövsberget det gamla uttrycket ”resan är mödan värd”. För att komma till berget passerar ni det nyinrättade naturreservatet Misätters ekhagar. Det är ett sagolikt fint betat område med urgamla jättekar. För att komma till Storklövsberget åker ni från Stjärnhov mot Ånhammar (vägen förbi Gryts kyrkby).

När ni efter golfbanan kommer till ett Y-kors så har ni Naturreservatet Misätters ekhagar framför er. Ta den vänstra vägen som är skyltad Ånhammar. När ni passerat ekhagen ser ni en liten trappa över gärdsgården även kallad stätta, på vänster sida. Efter att ha parkerat förnuftigt, vilket inte är helt enkelt, gå över stättan men passa på och läs informationstavlan. Här beskrivs nämligen naturreservatet och vad ni kan titta efter. Följ reservatsgränsen, som här är ett fårstaket fram till nästa stätta nere vid sjöstranden. Gå över stättan och följ den stig som går längs sjöstranden. Ni kommer att passera förbi ett båtplatsområde, fortsätt förbi det längs stranden. Efter cirka 100 meter väljer ni en ganska diffus stig upp på Storklövsberget.

Bild på Storklövsberget

Några kommentarer

Jag är fullt medveten om att alla som läser denna bergslista kan ha synpunkter på vilka berg som kommit med. Jag har försökt välja bergen utifrån att det ska vara något så när tillgängliga platser i närheten av allmänna vägar. Berg med beträdnadsförbud är inte möjliga, annars hade till exempel Klevaberget varit ett självskrivet mål. Sist men inte minst så har vi inte så många riktiga utsiktsberg i Gnesta kommun. Kommunen är ganska platt och det finns ingen Kinnekulle som sticker upp. Berg i skogsområden är skogbevuxna varför utsikter ofta saknas, om det inte finns ett utsiktstorn. De ställen där man bjuds på fina vyer är nästan alltid vid förkastningsbranter i anslutning till en sjö som exempelvis Gröviksberget.

Jag skrev i början att värdslistan för The Seven summits egentligen är åtta. Lägg gärna till något personligt favoritberg till listan. Jag önskar er en trevlig sommar med många toppförsök och tänk på att ta med en karta.

Bertil Karlsson,
Miljöstrateg