2023-07-03

Ny riktlinje för föreningsbidrag

Kommunen har arbetat fram förslag till nya riktlinjer för föreningsbidrag, som nu är på remiss fram till fredag den 15 september.