2024-03-27

Ansök om klimatpremie för miljöarbetsfordon

Nu kan du ansöka om klimatpremie för lätta och tunga eldrivna lastbilar, samt för miljöarbetsmaskiner. Du ansöker på Energimyndighetens webbplats.

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut klimatpremier för lätta eldrivna lastbilar, tunga eldrivna lastbilar och miljöarbetsfordon. Detta är ett nytt stöd från 2024.

Syftet med klimatpremie är att främja introduktionen av dessa fordon på marknaden och på så sätt bidra till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Vem kan söka premien?

Klimatpremie kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa ett miljöarbetsfordon, eldriven lätt lastbil eller tung eldriven lastbil.

Här kan du läsa mer om hur du söker: