2023-09-20
En graf som visar Gnesta kommuns rankingresultat i företagsklimatet.

Positivt i ranking om företagsklimatet

Gnesta kommun bryter en fyra års nedåtgående trend när den årliga rankingen av företagsklimatet presenteras av Svenskt Näringsliv.

Gnesta kommun har i en fyraårsperiod tappat placeringar, men i år har vi brutit den nedåtgående trenden och klättrar uppåt i rankingen. Kommunen hamnar på plats 96 som kan jämföras med förra årets placering som var 128.

Företagsorganisationen Svenskt Näringsliv mäter årligen näringslivsklimatet i landets samtliga kommuner. Resultatet presenteras i en ranking där den kommun som anses ha bäst företagsklimat hamnar på plats 1 av totalt 290 platser.

Resultatet är mycket glädjande och påvisar att både tjänstepersonernas och politikernas attityder till företagen har förbättrats och det är två viktiga värden för det fortsatta arbetet framåt, säger Matilda Höglund, näringslivssamordnare i Gnesta kommun.

Rankingresultatet bygger till två tredjedelar av Svenskt Näringslivs svar från den enkät som presenterades i våras och en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC. Rankingen innehåller totalt 17 faktorer som viktas olika tungt.

Läs mer om resultatet och rankingen här: foretagsklimatet.se Länk till annan webbplats.