2024-04-30
Kommunfullmäktige sammanträder

Detta beslutades på kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 22 april fattades bland annat beslut om kommunens årsredovisning. Mötet spelades in och du kan se det här på webben i efterhand.

På dagordningen

På dagordningen fanns flera beslutsärenden och här presenteras några av dem:

  • Detaljplan för fastigheterna Gnesta 16:8 m.fl. -Mejerigatan
  • Årsredovisning 2023 för Gnesta kommun
  • Komplettering framtidsplanen 2024–2026 - Investeringsbudget och Exploateringsbudget

Se webbsändning av mötet i efterhand

I höstas beslutade kommunfullmäktige att kommande möten ska webbsändas. Mötet 22 april livesändes och några dagar efter mötet publicerades en textad inspelning.

Se inspelningen av fullmäktiges sammanträde 22 april. Länk till annan webbplats.

Filmen är textad och detta är framtaget med hjälp av AI. Detta innebär att det kan finnas mindre småfel i textningen. Vill du se texten så klickar du på symbolen T i videospelaren.

Dagordning och protokoll för sammanträdet måndagen den 22 april 2024

Kallelse

Kallelse kommunfullmäktige 2024-04-22.pdf Pdf, 109.6 MB.

Protokoll

Protokoll kommunfullmäktige 2024-04-22.pdf Pdf, 6.2 MB.