2024-03-15
Sammanträde med kommunstyrelsen i Gnesta kommun

Kommunstyrelsen i korthet 11 mars

Måndag den 11 mars sammanträdde KS (kommunstyrelsen), som har ansvaret för att det folkvalda kommunfullmäktiges beslut blir genomförda.

Här kan du läsa om några av de ärenden som togs upp vid sammanträdet.

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade om Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024-2026 . Verksamhetsplanen består av budget samt kommunstyrelsens prioriteringar i form av mål, nulägesanalys samt verksamhetsfokus.

Verksamhetsbidrag Gnesta seniorsamverkan/ Powerhuset

Kommunstyrelsen beviljade bidrag om 100 000 kronor till Gnesta SeniorSamverkan för 2023 års verksamhet.

Gnesta seniorsamverkan (GSSam) har bedrivit verksamhet sedan 2018 och föreningen bildades för att administrera och förvalta Powerhuset i Gnesta. Medlemmar är PRO i Gnesta och SPF Seniorerna Gnestabygden.

Dagordning, kallelse och protokoll för kommunstyrelsesammanträdet 11 mars 2024

Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 11 mars med dagordning, beslutspunkter och underlag inför beslut. Pdf, 21.2 MB.

Protokoll

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 11 mars (för ärende 17 med obedelbar justering) Pdf, 16.4 MB.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 11 mars (för övriga ärenden) Pdf, 1.5 MB.