Maria Johanson, administratör, och Lena Larsson, studie- och yrkesvägledare, kan hjälpa dig med frågor kring dina studier.

Maria Johanson, administratör, och Lena Larsson, studie- och yrkesvägledare, kan hjälpa dig med frågor kring dina studier.

Behöver du hjälp med planering av dina studier?

Du som har frågor kring dina studier är välkommen att höra av dig till Maria Johanson, administratör, eller Lena Larsson, studie- och yrkesvägledare.

Behöver du hjälp med din ansökan? Eller skriva ut ett betyg? Då kan du kontakta Maria Johanson, som är den som kan hjälpa dig med det mesta som rör administrationen kring dina studier.

Kontakta Maria

maria.johanson@gnesta.se
0158 - 275 686

Behöver du vägledning?

Behöver du vägledning i frågor som rör dina studier eller arbete kan du kontakta Lena Larsson. Lena kan bland annat hjälpa dig med en individuell studieplan, behörigheter till högskolan, information kring finansiering av studier och yrkesval.

Kontakta Lena

lena.larsson@gnesta.se.
0158 - 275 919.
Telefontider: Måndagar och tisdagar klockan 8.30 - 10.00, torsdagar 14.30 - 16.00.