Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är kommunens vuxenutbildning för dig som har en funktionsnedsättning eller fått en hjärnskada i vuxen ålder. Utbildningen är till för dig som är över 20 år och som vill förbättra eller komplettera din utbildning.

Vilka får studera på Komvux som anpassad utbildning?

Anpassad vuxenutbildning erbjuds till dig som fyllt 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Hur ansöker jag?

Vill du ansöka om anpassad utbildning för vuxna kontaktar du rektor på vuxenutbildningen.