Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är kommunens vuxenutbildning för dig som har en utvecklingsstörning eller fått en hjärnskada i vuxen ålder. Utbildningen är till för dig som är över 20 år och som vill förbättra eller komplettera din utbildning.

Vilka får studera på Komvux som särskild utbildning?

Särskild vuxenutbildning erbjuds till dig som fyllt 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Hur ansöker jag?

Vill du ansöka om särskild utbildning för vuxna kontaktar du rektor på vuxenutbildningen.