2024-01-24
En illustration med tre vattendroppar på en blå bakgrund

Ny VA-taxa från och med 1 februari

Den 1 februari 2024 höjs VA-taxan. Den nya taxan har en justering för verksamhetslokaler och du som har egen hantering av dagvatten får möjlighet till reducerad dagvattenavgift.

VA-taxan höjs med cirka 10 procent, det beslutade kommunfullmäktige den 18 december 2023. Den nya taxan innebär en höjning med cirka 120 kronor per månad för en genomsnittlig villa. För en genomsnittlig lägenhet innebär det en höjning på cirka 104 kronor i månaden.

Varför höjs taxan?

En höjning av VA-taxan är nödvändig för att täcka kostnaderna för leverans av dricksvatten och för att ta hand om avloppsvatten och dagvatten. Den nya taxan ska även finansiera investeringar i ett nytt vattenverk, samt utbyte och renoveringar av VA-ledningar.

Tillsammans med höjningen av VA-taxan som skedde den 1 juli 2023 ska den nya taxan finansiera VA-ekonomins underskott för 2022 och det väntade underskottet för 2023. Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen finansieras helt av avgifter, vilket innebär att inga skattemedel används. Verksamheten får inte vara vinstdrivande.

Möjlighet till minskad dagvattenavgift

I den nya taxan kan du som fastighetsägare med egen hantering av dagvatten inom din fastighet få 90 procent reducerad dagvattenavgift, förutsatt att du uppfyller vissa krav. Du kan ansöka om reducerad dagvattenavgift genom vår e-tjänst från och med den 1 februari. Läs mer på gnesta.se/va-taxa

Ökad lokalytefaktor för verksamhetslokaler

I den nya taxan ökar lokalytefaktorn för verksamhetslokaler från 150 kvm till 350 kvm. Lokalytefaktorn för lagerlokaler ökar till 1000 kvm. Tidigare togs avgiften ut per påbörjat 150 kvm, oavsett lokal. Syftet med ändringen är att säkerställa en skälig VA-taxa för verksamheter.

Vill du ha mer information om VA-taxan?

Besök gnesta.se/va-taxa för mer information om den nya taxan.