2024-05-23

Kommunchef Anders Axelsson slutar i kommunen

Anders Axelsson lämnar sitt uppdrag som kommunchef i Gnesta kommun efter nästan fyra år.

– Det har varit fyra spännande år där vi tillsammans i organisationen bland annat lyckats bygga upp bättre fungerande beslutsprocesser och rekryterat kloka och kompetenta chefer till kommunens ledningsgrupp. Vi har arbetat hårt med viktiga tillväxtfrågor som vattenförsörjning, kollektivtrafik och framtida bostadsbyggande, säger Anders Axelsson, kommunchef i Gnesta kommun.

– Nu vill jag ta mig an nya uppdrag och lämna plats till någon annan för att driva arbetet vidare.

Anders finns kvar i organisationen till dess att man rekryterat en ny kommunchef. Rekrytering av en ny kommunchef kommer att inledas inom kort.

Kommunstyrelsens ordförande Linda Lundin (s) och kommunalråd Anna Ekström (m) är nöjda med arbetet Anders utfört under sin tid i kommunen.

– Anders har genomfört ett betydande utvecklingsarbete för organisationen. Det har varit fint att arbeta tillsammans med honom för att utveckla organisationen för ett bättre Gnesta för våra kommuninvånare. Jag önskar honom stort lycka till med framtida åtaganden, säger Linda Lundin.

– Han har varit till stor hjälp i att hitta hållbara arbetssätt som är viktiga för vår kommuns utveckling, inte minst inom flera av våra stora framtidsprojekt, säger Anna Ekström.