2024-04-19
illustration på en vattenkran mot en grön bakgrund

Spolning av ledningsnätet i Stjärnhov

Vi kommer att spola ledningsnätet i Stjärnhov under perioden 22 april–3 maj. I samband med spolningen kan det vara dåligt tryck på vattnet och missfärgat vatten för dig som bor i tätorten.

Ledningsnätsspolningen kommer att pågå måndag–fredag mellan klockan 07.00 och 16.00. Under tiden som spolning pågår kan vattnet vara missfärgat och ha dåligt tryck. För att få bort missfärgningen hjälper det att spola i kranarna 10–15 minuter.

Tappa gärna upp ditt dagsbehov av vatten innan spolningen börjar.

När arbetet är klart uppdaterar vi informationen här på sidan och skickar ut sms till berörda fastigheter.

Därför spolar vi

Vi gör detta för att hjälpa till att få bort avlagringar som kan leda till missfärgat vatten.

Avlagringarna består av järn och mangan som finns naturligt i vattnet. Genom vårt arbete fortsätter vi att säkerställa vattenleveranserna till din fastighet.

Sms om driftstörning till berörda fastigheter

Vi skickar sms till de fastigheter som berörs av arbetet.

Om du inte får sms om driftstörningen, gå in och registrera ditt mobilnummer eller din e-postadress för att i framtiden ta emot sms. För att komma till registreringen, se relaterad information.