2024-04-05
Tecknad bild med gul bakgrund på vattenkran med tre vattendroppar

Vatten åter på Skillingagatan

Under måndagen genomfördes ett underhåll i vattenledningsnätet på Skillingagatan. Arbetet är nu genomfört och vattnet är åter i rören.

Information uppdaterad måndag 8 april klockan 15.30

Underhållet på vattenledningsnätet på Skillingagatan är nu klart och vi har vattnet har släppt på vattnet igen. Det kan vara missfärgat i början, spola i kranarna 10-15 min för att få bort missfärgningen.

Servicemedelande fredag 5 april klockan 14.30.

Måndagen 8 april från klockan 09.00 blir det avbrott i vattenleveransen till vissa fastigheter i området kring Skillingagatan i Gnesta tätort.

Vi ska utföra underhåll på vattenledningsnätet på Skillingagatan. I samband med arbetet behöver vi stänga av vattnet till vissa fastigheter i närområdet.

De som berörs är samtliga fastigheter på Skillingagatan från korsningen Skillingagatan/Dagagatan-Vesslevägen och upp till korsningen Skillingagatan/Mårdstigen-Hjortstigen.

Arbetet kommer att göras på måndag 8 april från kl 07.00. Vattnet kommer stängas av tidigast kl 09.00.

Arbetet kommer pågå tills underhållsarbetet är klart. Tappa gärna upp vatten innan.

Sms om driftstörning till berörda fastigheter

Vi har skickat sms till de fastigheter som kommer att bli berörda av arbetet.

Fick du inte ett sms om driftstörningen? Gå in och registrera ditt mobilnummer eller din e-postadress för att i framtiden ta emot sms. För att komma till registreringen, se relaterad info.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, ha dåligt tryck och det kan också finnas luft i ledningarna. Det hjälper oftast att spola 10-15 minuter i kranarna för att få bort missfärgningen.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen kontakta servicecenter, se kontaktinformation.