Planeringsstrategi - en del av den kontinuerliga översiktsplaneringen

Varje mandatperiod ska kommunen ta fram en planeringsstrategi. I den tar kommunen ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell.

En planeringsstrategi visar om översiktsplanen är aktuell.

Syftet med planeringsstrategin är att ge den styrande politiska majoriteten ett tillfälle att se över översiktsplanen. På så vis blir översiktsplaneringen mer kontinuerlig.

I planeringsstrategin beskriver kommunen om det har skett några ändrade planeringsförutsättningar, om översiktsplanen fortfarande är aktuell och hur översiktsplaneringen ska drivas framöver.

Planeringsstrategin ska tas fram under den första halvan av varje mandatperiod - annars betraktas hela översiktsplanen som inaktuell. Undantaget är om kommunen antar en ny översiktsplan under samma tidsperiod.