Klagomål och synpunkter

Socialförvaltningen i Gnesta kommun vill erbjuda god kvalitet inom våra verksamheter.

Vi vill också bli ännu bättre på det vi gör. Därför vill vi gärna veta vad du tycker om våra verksamheter. Synpunkter, förslag och klagomål ger oss möjlighet att rätta till fel och brister. Dina synpunkter är därför viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Våra rutiner för hantering av förbättringsförslag och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål bör du i första hand vända dig till din handläggare. Om ni inte lyckas lösa problemet och du fortfarande är missnöjd, vänd dig till ansvarig enhetschef/verksamhetschef och slutligen förvaltningschef. 

Du kan också lämna din synpunkt/klagomål via vår e-tjänst Tyck till och påverka.

Sekretess och allmän handling

All personal som arbetar inom Vuxen- och omsorgsförvaltningen har sekretess. De får inte tala om för någon utomstående vad den enskilde har berättat eller annat som de har fått reda på när de arbetat tillsammans med den enskilde.

Brev eller e-post som du skickar till kommunen blir allmänna handlingar och diarieförs. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen. För mer information om personuppgifter, se relaterad information.
Sekretessbedömning görs vid varje begäran av utlämnande av allmän handling, vilket kan leda till att uppgifterna sekretessbeläggs.  

Självklart kan du lämna synpunkter anonymt men då kan du inte få ett svar.