Vi sätter individens behov i centrum - IBIC

I hela landet pågår omställningen till Nära vård. Men vad innebär det i praktiken? IBIC, Individens Behov I Centrum, är ett exempel på hur vi arbetar med nära vård i Gnesta kommun.

IBIC är ett arbetssätt som är framtaget av Socialstyrelsen, och kan kortfattat beskrivas som ett stöd för att ta reda på individens behov, resurser, mål och resultat.

Det betyder att personalen har ett verktyg som tydliggör individens behov och leder till att insatserna anpassas utifrån individens stöd och mål. Med IBIC som arbetssätt har du som individ större möjlighet att själv vara delaktig och påverka stödet du år från oss.

Att arbeta enligt IBIC är ett arbetssätt som Socialstyrelsen rekommenderar. Mer än hälften av Sveriges kommuner arbetar redan efter IBIC-modellen. I Gnesta kommun använder vi sedan våren 2022 IBIC som arbetssätt.

Vad betyder IBIC för dig som har vård och omsorg från Gnesta kommun?

Ett konkret exempel på hur IBIC används i praktiken är genomförandeplaner för alla våra brukare. På våra äldreboenden kan exempelvis en genomförandeplan beskriva brukarens dygn - från morgon till kväll. Hur brukaren vill ha det vid uppstigning, duschning, påklädning, måltider med mera. Har vi en bra genomförandeplan kan alla, oavsett vem som jobbar för brukaren, se till att dennes behov blir tillgodosedda.

Även inom hemtjänsten använder sig personalen av IBIC vid dokumentation. Precis som på våra äldreboenden är det brukarens egen berättelse som är viktigast. Vad brukaren vill och klarar samt vilka önskemål brukaren har. Att vi som team med sjuksköterska, biståndhanläggare, hemtjänst och brukare kommer överens om en bra plan med livskvalitet.

Oavsett vad målet är med insatsen som just du får, är det mycket värdefullt att ta reda på och skriva ner målet. Då vet både du och personalen vad som är viktigt att fokusera på.

Webbsida om Nära vård

För att underlätta för dig som är invånare i Gnesta kommun har vi skapat en sida om Nära vård. Där kan du läsa om vad Nära vård är, varför omställningen görs och vad Nära vård innebär för dig som invånare. Läs mer på vår webbsida om Nära vård. Länk till annan webbplats.