Svartvit illustration av en busshållsplatsskylt mot grön bakgrund.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskolan eller i grund- och anpassade gymnasieskolan kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts innebär resa med buss eller taxi från hemmet till skolan och tillbaka. Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget. Det innebär att en ny prövning av rätt till skolskjuts görs inför varje nytt läsår.

Ansök om skolskjuts för läsåret 2024/2025

Ansök om skolskjuts för läsåret 2024/2025 senast den 21 juli.

E-tjänst: Skolskjutsansökan Länk till annan webbplats.

Vi kan inte garantera att ansökan handläggs i tid till skolstart om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdatum.

Vem har rätt till skolskjuts?

Skolskjuts beviljas om avståndet mellan hem och skola är mer än:

  • 3 kilometer för elever i förskoleklass och årskurs 1-3
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 5 kilometer för elever i årskurs 7-9

Bedömningen av rätt till skolskjuts baseras på avståndet mellan hemmet och den skola som ligger närmast elevens folkbokföringsadress. För elever som bor i eller nära Gnesta tätort bedöms både Dansutskolan och Frejaskolan vara en skola nära hemmet. För dessa elever görs bedömningen av rätt till skolskjuts till den av dessa skolor som eleven går på. 

En elev som har rätt till skolskjuts till sin närmsta skola har även rätt till skolskjuts om eleven väljer att gå i en annan skola längre bort. Elever som bor nära en skola men har valt att gå i en skola längre bort har inte rätt till skolskjuts.

Elever har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem, fritidsklubb eller pedagogisk omsorg.

Skola i annan kommun

Elever som går i grundskola eller anpassad grundskola i annan kommun har som regel inte rätt till skolskjuts. Väljer du som vårdnadshavare att placera ditt barn i en skola utanför den egna kommunen får du som vårdnadshavare själv bekosta busskort och/eller tågbiljett. Detta gäller också när en elev flyttar till Gnesta men väljer att gå kvar i skolan i den gamla hemkommunen.

Frågor och svar om skolskjuts

Vad avgör om man blir beviljad skolskjuts med taxi eller buss?

Generellt beviljas alla elever i årskurs 2 och uppåt skolskjuts med buss. Detta gäller endast om det finns en säker busshållplats som eleven kan gå till. Elever i förskoleklass och årskurs 1 beviljas generellt skolskjuts med taxi.

Vi har fått skolskjuts med taxi beviljad, hur vet vi när taxin kommer?

Efter att du beviljats skolskjuts med taxi skickar vi underlag till taxibolaget gällande vilka barn som ska åka. Taxibolaget VTV kommer därefter ta kontakt med er veckan innan skolan börjar för att meddela vilken de tid de kommer och hämtar ditt barn på morgonen.

Mitt barn har delat boende, hur ansöker jag om skolskjuts?

Om ditt barn har växelvis boende är det endast den vårdnadshavare som bor på den adress barnet behöver skolskjuts ifrån som behöver ansöka. Om ditt barn inte är folkbokförd på den adress hen behöver skolskjuts ifrån anger du orsaken "växelvis boende" i ansökan.

Vad gäller om elevens ena vårdnadshavare bor i en annan kommun?

Skolskjuts beviljas endast för elever som är folkbokförda i Gnesta kommun, med placering i en grundskola som ligger inom kommunen. Skolskjuts beviljas inte till eller från andra kommuner, oavsett om en elev folkbokförd i kommunen och med skolplacering i kommunen bor växelvis i en annan kommun.

Vad gäller om eleven går i grundskola i en annan kommun?

Skolskjuts beviljas endast för elever som är folkbokförda i Gnesta kommun, med placering i en grundskola som ligger inom kommunen. Skolskjuts beviljas inte till eller från andra kommuner, med undantag för om eleven går i en skola i annan kommun på grund av särskilda skäl.

Ett av mina barn har beviljats skolskjuts med taxi och det andra har beviljats skolskjuts med buss. Varför kan inte båda åka taxi när de bor på samma adress?

Beslut om skolskjuts styrs av elevernas ålder och på vilket avstånd de bor på från skolan. Taxin hämtar upp flera elever på olika adresser och antalet platser i taxin är begränsade. Då de måste räcka till de som har rätt till skolskjuts med taxi kan vi inte hämta upp elever som inte har beviljats skolskjuts med taxi, även om eleverna bor på samma adress.

Vem har ansvar för eleven till och från skolan?

Föräldraansvaret gäller till dess barnet kliver ombord på skolskjutsen. Det innebär att elevens vårdnadshavare har ansvar för eleven under den sträcka barnet har mellan hemmet och hållplatsen/uppsamlingsplatsen. Under själva transporten med buss eller taxi ansvarar transportören för eleven.

Vilka avstånd gäller för att ha rätt till skolskjuts?

För att beviljas skolskjuts ska eleven bo på ett avstånd mellan hemmet och skola som överskrider:

  • 3000 meter för elever i förskoleklass-årskurs 3
  • 4000 meter för elever i årskurs 4-6
  • 5000 meter för elever i årskurs 7-9

Jag vill avboka taxin på grund av ledighet eller sjukdom, vem kontaktar jag?

Vid sjukdom eller ledighet ska vårdnadshavaren kontakta taxibolaget för att avboka skolskjutsen. Du behöver därefter ta kontakt med taxibolaget igen för att meddela att barnet är friskt eller tillbaka från ledigheten, och därför åter behöver skolskjuts till skolan.

Jag har glömt något i taxin eller på bussen, vem kontaktar jag?

Om du glömt eller tappat något i taxin ska du kontakta taxibolaget VTV på telefonnummer 0158-581 900.

Om du glömt eller tappat något på bussen kontaktar du bussbolaget Nobina på telefonnummer 0155-40 16 29 (telefontid klockan 09.30-11.30).