Bild på Stockholms stadshus torn och krona.

Stockholm Business Alliance (SBA)

Gnesta kommun ingår som partner i det regionala samarbetsprojektet Stockholms Business Alliance (SBA), som är ett avtalsbaserat partnerskap mellan kommunerna i Stockholm-Mälarregionen.

55 kommuner i Storstockholm-Mälarregionen är medlemmar och ska tillsammans verka för att dels locka internationella investeringar till regionen och dels för att öka samarbetet inom området i näringslivsfrågor. Samarbetet sker under det samlade varumärket Stockholm - Capital of Scandinavia.

För en stor del av det gemensamma arbetet ansvarar Stockholm Business Region (SBR) på uppdrag av partnerskapet.

Är du intresserad av att investera? Se relaterad information.