Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är till för barn från 1 år tills de börjar skolan.

På förskolan är barnen när föräldrar arbetar eller studerar under dagen. Om du är föräldraledig eller arbetssökande får barnet vara på förskolan 20 timmar i veckan.

Du behöver betala för att ha ditt barn på förskola.

Alla barn som är mellan 3-5 år får gå på förskola 15 timmar i veckan gratis.

Det finns också dagbarnvårdare som tar emot barn i åldrarna 1-5 år i sitt eget hem.

Har du några frågor ring: Eva Carlsson på telefon 0158 - 275 208