Stöd och omsorg

Gnesta kommun ger stöd och hjälp
till människor som bor i kommunen.

På de här sidorna finns lättläst information
om stöd och hjälp i kommunen.

Du kan läsa om hur du ansöker
om stöd och hjälp i kommunen.

Du kan också läsa om vad det finns för stöd och hjälp
om du är utsatt för våld från någon i din familj.

På de här sidorna finns också information
för dig som är ny i Sverige.