Äldre handlingar 2016 och bakåt

Du kan ta del av digitala handlingar från 2016 och bakåt. De har arkiverats och är inte längre synliga på webben.

I arkivet finns dokument från:

  • Politiska nämnder
  • Politiska utskott
  • Kommunala råd
  • Framtidsmöten
  • Medborgarförslag

Önskar du att ta del av äldre handlingar så är du varmt välkommen att kontakta Gnesta kommuns kansli, kansli@gnesta.se.