Motioner och interpellationer

Motioner och interpellationer är förslag och frågor som ställs av ledamöter i kommunfullmäktige.

Motioner

Motioner är skrivna förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. Innan kommunfullmäktige tar ställning till en motion utreds den av tjänstemännen. Därefter går den genom ansvarig nämnd och kommunstyrelsen innan den är åter hos kommunfullmäktige för beslut.

Interpellationer

Interpellationer är frågor som ställs av ledamöter i kommunfullmäktige till kommunalråd eller till ordföranden och första vice ordförande i nämnd eller utskott. En interpellation kan även ställas till ordförande i styrelsen för ett kommunalt bolag, till exempel Gnestahem AB.

Alla fullmäktiges ledamöter kan delta i debatten kring en interpellation. Interpellationerna är inte föremål för beslut.

Motioner och interpellationer ställs oftast av den politiska oppositionen (partier som inte är i majoritet).