Motioner och interpellationer 2017

Här publicerar vi inkomna motioner och interpellationer. Svar på dessa hittar du i menyn.

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Interpellation - Utförsäljning av bostadsfastigheter - 2017-03-20 Pdf, 137.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Motion - Regler för Enskilda frågor till Kommunfullmäktige - 2017-05-02 Pdf, 69.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Motion - Solceller på nya sporthallen 2017-06-05 Pdf, 58.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Interpellation - Kommunens arbete med 18-åriga asylsökande ensamkommande ungdomar. 2017-10-20 Pdf, 39.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Interpellation - Förebyggande och stödjande arbete bland barn- och unga i Gnesta. 2017-10-20 Pdf, 35.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöpartiet

Motion - Smör som alternativ till margarin - 2017-06-07 Pdf, 102.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Motion - Minskad användning av palmolja - 2017-06-07 Pdf, 103.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Interpellation - Får ungdomarna i Gnesta bo kvar? - 2017-10-3 Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.