Barn och utbildning

I Gnesta ska alla barn och unga få en god utbildning i våra förskolor och skolor. För dig som är vuxen ges möjlighet till utveckling genom vuxenutbildning. 

Nyheter

  • 2020-03-23

    Besked om placering i förskoleklass


    Nu är placeringarna i förskoleklass för läsåret 2020/2021 klara. Vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass i höst kan nu se sitt besked om i vilken skola barnet ska börja.
  • 2020-03-05

    Ny lärplattform för förskolan


    Nu introducerar vi lärplattformen Infomentor förskola, för att underlätta kommunikation och samverkan mellan vårdnadshavare och personal i förskolan. Lärplattformen underlättar även personalens pedagogiska dokumentation.