Banjo

När man hör ljudet av en banjo för det ofta tankarna till vilda western, men banjo används i flera sammanhang än cowboy-musik.

Banjo är ett stränginstrument som är vanligt i Countrymusik, Bluegrass och äldre jazz. Banjon har ett trumskinn spänt över resonanskroppen. Antalet strängar på en banjo brukar variera mellan fyra och fem, men det finns banjos med sex strängar.

På en fyrsträngad banjo brukar spelaren oftast använda strumming-teknik. Det betyder att spelaren slår an alla fyra strängar med ett plektrum och spelar ackord. På den femsträngade banjon använder oftast banjospelaren en spelteknik där hen plockar strängarna. Det vill säga, spelar på en sträng i taget där olika fingrar används för att slå an olika strängar.