Modern dans

Just nu har vi inga ämnen i moderna dans, men om tillräckligt intresse finns kan vi starta upp klasser.

Inom Modern dans finns ett utforskande av rum, rörelse och musik i fokus och inom genren ryms egentligen flera dansstilar.

Mycket av den sceniskt konstnärliga dansens utveckling i dag hämtar inspiration eller bygger på Modern dans. Modern dans använder sig generellt av mjukare rörelser och mer ergonomiska rörelser än balett. Den är ofta inte heller lika rytmisk som jazzdans.

Modern dans är förknippad med mycket golvkontakt och en friare rörelserepertoar även om det i genren finns en stor spännvidd av stilar. Modern dans går också att dansa till många olika typer av musik. Två kända danskompanier i Sverige som dansar modern dans är Cullberg baletten och Skånes dansteater.