Gator och parker

Montering på lyktstolpe

Vi har ansvar för och sköter:

  • barmarks- och vinterunderhåll på kommunens gator och gång- samt cykelvägar
  • renhållning av gator och allmänna platser
  • underhåll av kommunala badplatser
  • underhåll av lekparker, parker och strövområden
  • offentlig belysning samt torgplatser
  • service av våra bilar och maskiner
  • upplåtelse av mark
  • trafikliggare

Allmän platsmark

Om du vill nyttja allmän platsmark ska ansökan göras till polisen. Kontakta polisen i Nyköping för mer information på telefon 114 14.

Du kan också läsa mer om tillstånd på polisens hemsidalänk till annan webbplats.

Torghandel

För bokning av plats, kontakta Medborgarkontoret
på telefon 0158-275 666. Innehavare av saluplats ska kunna uppvisa F-skattsedel.

Skador och felanmälan

Felanmälan

Om du upptäcker fel på kommunens gator eller ledningar meddela detta till felanmälan. Enklast är att ladda ner vår app till telefonen.

Läs mer om app för felanmälan

Under relaterade länkar hittar du felanmälan. Det går också bra att ringa till den tekniska kundtjänsten för att anmäla ett fel.

Skador

Det kan hända att våra fordon och maskiner orsakar skador på brevlådor, staket med mera. Om detta skulle inträffa ska du som ägare anmäla vad som har hänt så att skadorna kan repareras. Kontakta också ditt eget försäkringsbolag för säkerhets skull.

Senast publicerad 2017-04-26