Leende kvinna som är kontaktperson

Vill du bli kontaktperson?

Vill du lära känna en person med funktionsnedsättning och få en ny kompis? Har du tid och engagemang för andra människor? Då kanske uppdraget som kontaktperson är något för dig?

Som kontaktperson blir du ett extra stöd till en person som har beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindraden (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Du ska fungera som en medmänniska och vän som stöttar i vardagen och tillsammans med personen bryta isoleringen, för att fritiden ska kännas mer meningsfull. Ni kan till exempel åka på idrottsevenemang, gå på bio, shoppa, fiska, träna eller bara träffas för en fika.

Ersättning för uppdraget

Att vara kontaktperson är ett ideellt uppdrag och ingen anställning. Du får ersättning i form av arvode (skattepliktigt) och omkostnader. Exempel på omkostnad kan vara rese- eller matkostnader. Arvodet grundas på vilken typ och hur omfattande uppdraget är, det vill säga hur mycket kontakt och stöd som behövs.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

  • att vara en medmänniska och vän
  • att stimulera till en aktiv fritid- att främja sociala kontakter
  • att ge råd och stöd i vardagssituationer
  • att bygga upp en relation som varar en längre tid.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt

Det innebär att du som har eller haft uppdrag inte får berätta om den person som du är eller har varit ett stöd för.

Vem kan bli kontaktperson?

Du behöver inte några särskilda kvalifikationer. Men du bör tycka om, respektera, vara intresserad och ha tid att vara tillsammans med andra människor.

Bli kontaktperson

Tycker du att uppdraget som kontaktperson låter intressant? Då är du välkommen att kontakta oss, se kontakt.

Behov av kontaktperson

Information till dig som är i behov av en kontaktperson, se relaterad information.