Sopor och återvinning

Alla som bor i kommunen ska ha hämtning av sopor. Vi har kärl som vi ställer ut vid huset.

Soporna delas upp i två olika påsar. Den gröna påsen använder du till matavfall. Det kan vara potatisskal, bananskal och gammal frukt.

I en vanlig plastpåse ska du kasta andra sopor.

Du får inte kasta mediciner, elektronik eller sådant som är farligt i sopkärlet.

Du måste fylla i en blankett för att få sophämtning. Du kan också ringa till Servicecenter, se kontakt. Vi skickar då hem en blankett till dig.

Ring till Servicecenter om du vill veta mer, se kontakt.

Återvinningen

På återvinningsgården i Gnesta kan du kasta stora sopor som inte får plats i kärlet.
Där kan du också kasta elektronik och sådant som är farligt.
Mediciner ska du lämna till Apoteket.

Återvinningsgården ligger på Vackerby Industriväg 11 B i Gnesta.

Du måste ha ett kort för att slänga sopor på återvinningsgården.
Ring till servicecenter om du vill ha ett kort, se kontakt.