Återvinningsgården i Gnesta

Sopor och återvinning

Alla som bor i kommunen ska ha hämtning av sopor.

Vi har kärl som vi ställer ut vid huset.

Soporna delas upp i två olika påsar.

Den gröna påsen använder du till matavfall. Det kan vara potatisskal, bananskal och gammal frukt.

I en vanlig plastpåse ska du kasta andra sopor.

Du får inte kasta mediciner, elektronik eller
sådant som är farligt i sopkärlet.

Du måste fylla i en blankett för att få sophämtning.
Du kan också ringa till servicecenter, se kontakt.
Vi skickar då hem en blankett till dig.

Återvinningen

På återvinningsgården i Gnesta kan du kasta
stora sopor som inte får plats i kärlet.

Där kan du också kasta elektronik och sådant som är farligt.
Mediciner ska du lämna till Apoteket.

Återvinningsgården ligger på Vackerby Industriväg 11 B i Gnesta.

Du måste ha ett kort för att slänga sopor på Återvinningsgården.

Ring till servicecenter om du vill ha ett kort, se kontakt.