Klämmingsbergsbadet

Ny vattentäkt

I arbetet med den nya vattentäkten ingår att ansöka om tillstånd att ta vatten för dricksvattenproduktion från sjön Klämmingen.

Vad gör vi?

Vi har idag nått taket för hur mycket vatten som går att hämta ur den befintliga grundvattentäkten söder om Frösjön. I det här delprojektet ingår därför att söka och få alla tillstånd som behövs för att kunna använda Klämmingen som vattentäkt i stället.

Det gäller bland annat tillstånd enligt Miljöbalken för bortledande av ytvatten från sjön, att skapa ett vattenskyddsområde omkring sjön samt att få dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ett konsultföretag är upphandlat för att ta fram alla utredningar och allt underlag för dessa tillståndsansökningar, och en miljöjurist är anlitad för att bistå kommunen i processen.

När gör vi det?

Sedan februari 2022 pågår regelbundna vattenprovtagningar på flera djup i sjön för att utreda en lämplig plats att hämta vatten. Målet är att en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen ska kunna lämnas in under 2024. Innan dess hålls samråd med berörda parter.

Nytt vattenskyddsområde

Kommunen planerar att ansöka om att inrätta ett vattenskyddsområde för sjön Klämmingen och dess biflöden.

Läs mer om vattenskyddsområdet. Länk till annan webbplats.

Tillbaka till projektsidan Vattenförsörjningen.