Vy över sjön Klämmingen med spegelblank vattenyta.

Samråd om nya vattenförsörjningen

Gnesta kommun har under vår och sommar 2023 hållit undersökningssamråd för den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort. Syftet var att informera och ge möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget.

Gnesta kommun bjöd in fastighetsägare runt Nyckelsjön, Avlasjön och Lifsingeån samt tillståndsinnehavare uppströms området till undersökningssamråd för den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort.

Även allmänheten hade möjlighet att tycka till om vattenförsörjningen. Det är en demokratisk rättighet och allas åsikter är värdefulla för oss.

Se samrådsunderlaget för nya vattenförsörjningen under Relaterad information.

Varför samråd?

Syftet med samråd är att samla in synpunkter och värdefull information för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt innan vi skickar in ansökan om tillstånd för vattenuttag ur Klämmingen till Mark- och miljödomstolen.

I förlängningen innebär det att eventuella osäkerheter i underlaget blir färre och att risken för tidskrävande kompletteringar minskar. I bilden nedan ser du de olika stegen i tillståndsprocessen för vattenutaget.

Bild av samrådsprocessens olika delar steg för steg.

Följ vårt arbete

Samråd är ytterligare ett steg i målet mot att du och alla Gnestabor ska få gott dricksvatten.

Följ gärna vårt arbete på: gnesta.se/nyavattenforsorjningen