Sammanträdestider 2024

Alla är välkomna att se och lyssna när kommunfullmäktige sammanträder. På kommunfullmäktiges sammanträden har besökare möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige

Lokal: B-salen, Elektron, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 19.00.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2024

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

12

25

22

-

17

-

-

16

21

25

16


Kommunstyrelse

Lokal: B-salen eller Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 13.00.

Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2024

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

29 *

-

11**

8

-

3**, 17 ***

4

-

2

7

11

2

* = inställt sammanträde

** = sammanträdet börjar kl. 9.00

*** = sammanträdet börjar kl. 14.30

**** = sammanträdet börjar kl. 8:30

Barn- och utbildningsnämnd

Lokal: B-salen eller Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 14.00.

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2024

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

22

-

18

22

27

17

-

26

30

-

18

16


Socialnämnd

Lokal: B-salen eller Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 09.00.

Sammanträdestider för socialnämnden 2024

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

28

27

24

29

19

-

-

4

9

20

11Samhällsbyggnadsnämnd

Lokal: B-salen eller Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 14.00.

Sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2024

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

28

27

24

29

19

-

-

4

2

20

11Överförmyndarnämnd

Lokal: Flens kommunhus, Sveavägen 1, Flen.
Sammanträdestid: Klockan 9.00-12.00.

Sammanträdestider för överförmyndarnämnden 2024

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

16

13

15

16

14

11

-

20

27

22

19

10