Sammanträdestider 2023

Alla är välkomna att se och lyssna när kommunfullmäktige sammanträder. På kommunfullmäktiges sammanträden har besökare möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige

Lokal: B-salen, Elektron, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 19.00.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

20**

6, 27 **

17

29

19

-

-

25

23

20

18

** Inställt sammanträde

Kommunstyrelse

Lokal: Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 13.00.

Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

6**, 20*

13

3

15 ***, 29 ****

12

-

-

11

9, 27*

27

-

* Sammanträdet startar kl 9.00

** Inställt sammanträde

*** Sammanträdet startar kl 12.30

**** Sammanträdet startar kl 17.00

Barn- och utbildningsnämnd

Lokal: Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 16.00.

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2023

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

31*

21**

28

25

23

20

-

29

26

-

14

12

* Inställt sammanträde
** Sammanträdet startar kl. 13.00

Socialnämnd

Lokal: Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 09.00.

Sammanträdestider för socialnämnden 2023

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

18

22

29

26

24

14

-

23

27

-

15

13Samhällsbyggnadsnämnd

Lokal: Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 14.00.

Sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2023

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

22

29

26*

24

21

-

23

27

-

15

13

* Inställt sammanträde

Överförmyndarnämnd

Lokal: Flens kommunhus, Sveavägen 1, Flen.
Sammanträdestid: Klockan 9.00-12.00.

Sammanträdestider för överförmyndarnämnden 2023

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

3

14

17

18

16

13

-

15

22

17

14

5