Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden har ansvar för kommunens myndighetsutövning och frågor rörande miljö- och hälsoskyddslagstiftningen samt plan- och byggnadsväsendet. Nämnden ansvarar också för våra gator och parker samt räddningstjänsten.

Nämnden ansvar bland annat för:

  • Miljötillsyn
  • Tillståndsprövning och tillsyn alkohol och tobak
  • Detaljplaner
  • Bygglov
  • Adress- och byggnadsregister
  • Kartor och inmätning
  • Offentliga miljöer (Gator och park)
  • Räddningstjänst
  • Klimat och energirådgivning
  • Sotning och brandskyddskontroll