Krav på laddning av elfordon

Från och med 1 januari 2025 måste befintliga uppvärmda byggnader med över 20 parkeringsplatser installera minst en laddningspunkt för elfordon.

Retroaktiva krav kommer att ställas för vissa befintliga parkeringar tillhörande befintliga byggnader. Dessa krav ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025.

Dessa ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.

  • Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten.

Det ställs inga retroaktiva krav för ouppvärmda byggnader och för bostadshus. Det gäller även byggnader avsedda för totalförsvaret.

När måste det retroaktiva kravet vara uppfyllt?

Den 1 januari 2025 börjar det retroaktiva kravet på en laddningspunkt för uppvärmda byggnader med fler än 20 parkeringsplatser som inte är bostadshus.

Åtgärder behöver vidtas i god tid före den 1 januari 2025, eftersom man annars omedelbart bryter mot regeln i samma stund den börjar gälla. Att från samhället utföra myndighetstillsyn eller ställa krav på utförda arbeten innan 1 januari 2025 är inte möjligt då kraven inte börjar gälla förrän då.

Krav för nya byggnader och vid ombyggnader

Krav på laddinfrastruktur i samband med uppförandet av byggnader ska tillämpas om man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021.

Kraven innebär i korthet att:

  • Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.
  • Byggnader som inte är bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
  • För ouppvärmda byggnader eller byggnader avsedda för totalförsvaret ställs inga krav.

Detta gäller för ombyggnader:

  • De regler som gäller vid uppförande av byggnader ska även tillämpas vid ombyggnad av en byggnad.
  • För parkeringar inne i byggnaden gäller detta endast om ombyggnaden berör byggnadens elektriska infrastruktur.
  • För parkeringar på byggnadens tomt gäller detta endast om det i samband med ombyggnaden även sker ändringsåtgärder på parkeringen.