en bild på kartor och en person som skriver "kom i håg bygglov" på en papperslapp

Bygglov och andra åtgärder

Här hittar du åtgärder som kräver bygglov, anmälan eller är fria från lov och anmälan.

Under respektive rubrik hittar du information om vad som krävs för just den åtgärden. Det kan vara vilka handlingar du behöver samt om det krävs lov eller om det är en anmälningspliktig åtgärd.

Du hittar också länk till e-tjänst och exempelhandlingar som är relevanta för åtgärden.