ventilationskanaler på utsidan av en industribyggnad

Installation eller ändring av ventilation

Om du vill installera ventilationsanläggning behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked. Det gäller även om du vill göra en ändring av befintlig ventilation.

Du behöver göra en anmälan om du vill

  • du vill installera ett nytt ventilationssystem
  • du vill göra en större ändring av befintligt system, till exempel att byta aggregat, fläkt eller ventilationskanaler.

Du behöver även bygglov om

  • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om det behöver installeras aggregat eller ventilationskanaler på byggnadens fasad.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan för installation av ventilation:

  • Anmälan
  • redovisning av ventilationsåtgärden
  • plan- och sektionsritningar
  • förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig).
  • konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion).

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.