rött staket i trä

Staket

Om du vill sätta upp ett nytt staket kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Ett staket är en glesare konstruktion än ett plank.

Du behöver inte bygglov om du vill

 • sätta upp ett staket som är lägre än 110 centimeter från befintlig marknivå
 • sätta upp stängsel, pergola och spaljéer
 • sätta upp staket runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Staketet ska då vara lägre än 180 centimeter. Det gäller om du placerar staketet inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om du vill

 • sätta upp ett staket som är högre än 110 centimeter från befintlig marknivå, eftersom det då räknas som ett plank.
 • sätta upp ett staket där konstruktionen är så tät att det inte går att se igenom, eftersom det då räknas som ett plank.
 • göra en större ändring på ett befintligt staket eller plank som är högre än 110 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Skillnaden på staket och plank

Staket:

Ett staket är en avskärmande och lätt konstruktion som går att se igenom. Det ska vara lägre än 110 centimeter och bestå av minst 33 % luft. Ett staket är glesare än ett plank.

Plank:

Ett plank är också en avskärmande konstruktion som det generellt inte går att se igenom. Ett plank är högre än 110 centimeter. Om du använder ett transparent, men helt, material så räknas det inte som genomsiktligt. Om du till exempel vill sätta upp en segelduk som avskärmning så kan den räknas som ett plank.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan

 • Ansökan
 • förslag på kontrollplan
 • situationsplan på tomtkarta
 • fasadritning
 • sektionsritning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.