nybyggt hus

Nybyggnad en- och tvåbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus.

Du behöver alltid bygglov för att bygga nytt bostadshus

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Kontakta kommunen för att begära ut detaljplanen för området, glöm inte att ange fastighetsbeteckningen, se kontakt.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan:

  • Ansökan
  • anmälan kontrollansvarig- e-tjänst
  • situationsplan på en nybyggnadskarta
  • fasadritningar
  • planritning
  • sektionsritning.

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

  • Om du ska bygga hus i utanför detaljplanelagt område behöver du även redovisa hur du planerar att lösa hanteringen av dagvatten och avlopp på din fastighet.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.