två eldstäder

Eldstad eller rökkanal

Om du vill installera en eldstad eller göra ändringar på en befintlig eldstad behöver du göra en anmälan. Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar installation eller ändring av eldstad.

Du behöver göra en anmälan om du vill

  • installera någon form av eldstad eller skorsten
  • göra en större förändring av befintlig eldstad eller skorsten/rökkanal, till exempel genom att installera eller byta braskassett.

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • bygga en ny skorsten eller rökkanal med stor påverkan på byggnadens karaktär. Till exempel om du vill lägga en rökkanal utanpå fasaden eller skorstenen är väldigt stor eller hög i förhållande till byggnaden

Handlingar som krävs inför anmälan om installation av eldstad

  • Anmälan – e tjänst
  • Kontrollplan
  • Prestanda protokoll (Brukar komma med manualen)

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör anmälan via våra e-tjänster under relaterad information.