Byggbodar

Byggbodar

Byggbod används för platskontor och personalutrymmen och behövs ofta i anslutning till byggarbetsplatser.

Du behöver alltid ansöka om bygglov om du vill

  • uppföra byggbodar

Du behöver oftast inte ansöka om bygglov om

  • det är en etablering i högst 6 veckor i samband med gatu- eller parkarbeten inom ett bostadsområde, eller vid anläggande av en bro eller en väg.

Handlingar som krävs inför ansökan om bygglov:

  • Ansökan
  • fasadritningar
  • planritning
  • situationsplan
  • kontrollplan
  • teknisk beskrivning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.